Hoe is ‘De Mooiste Gedenkt’ ontstaan

In 2012 is de Nijkerkse toren benoemd tot “De Mooiste Toren van Nederland” in radioprogramma De Zondag van Hans van Willigenburg.

In 2019 zette de stichting De Mooiste Verlicht de ivoren toorts al sfeervol in de spotlights, bij het 10-jarig jubileum van “De Mooiste” is daar een bijzondere lichtinstallatie bij gekomen. Het herinneringslicht dat op de lantaarnzolder is aangebracht blijft elke nacht branden, ook als de overige verlichting om 1.00 uur uitgaat.

De Mooiste gedenkt zo in stilte mensen die niet meer bij ons zijn, maar die voor altijd voortleven in onze herinneringen en harten. Het is mogelijk namen en persoonlijke herinneringen van en aan verloren dierbaren aan het herinneringslicht in de toren te verbinden.

Maatschappelijk belang

De stichting De Mooiste Verlicht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat mensen die een dierbare aan het herinneringslicht in de toren willen verbinden, hun bijdrage aan het in stand houden van de lichtinstallatie als gift mogen beschouwen. 

Voor altijd

Mensen die we missen, leven voor altijd voort in onze herinneringen en harten. Daarom is het onze intentie het herinneringslicht in de toren ook voor altijd voor hen te laten branden.

In beeld

Op deze website staan de namen en foto’s van en persoonlijke herinneringen aan de mensen die aan het herinneringslicht in de toren verbonden zijn. Op termijn is het de bedoeling hen ook zichtbaar te maken op een publiek toegankelijk scherm bij de toren. We houden betrokkenen op de hoogte van de voortgang van deze plannen. 

 

 

Hoe kunt u een dierbare gedenken?

U kunt een dierbare verbinden aan het herinneringslicht door:

  • Het aanmeldformulier in te vullen: u vult daarbij de naam, geboorte- en overlijdensdatum van uw dierbare in, u schrijft iets over de persoon die u wilt gedenken en wat hij of zij voor u en anderen betekent en u uploadt één of meerdere foto’s waarop het gezicht van degene die u wilt gedenken goed zichtbaar is. Na verzending van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • U draagt bij aan het in stand houden van het herinneringslicht door een bedrag vanaf 75 euro over te maken naar bankrekeningnummer NL52RABO0312062184 t.n.v. Stichting De Mooiste verlicht, o.v.v. uw voor- en achternaam.
  • Na verzending van het volledig ingevulde formulier en de betaling van uw bijdrage is uw dierbare niet direct zichtbaar op de website. Wij controleren achter de schermen de ingestuurde informatie en foto’s en checken of uw bijdrage door ons ontvangen is. Als er iets ontbreekt, nemen wij daarover contact met u op. Als alles volledig is zetten wij de dierbare die u wilt gedenken online en sturen wij u opnieuw een e-mail ter bevestiging.

De uitvoering van de controle op de inzendingen ligt bij de werkgroep De Mooiste gedenkt. Uw bijdrage aan het in stand houden van het herinneringslicht gaat als gift naar de stichting De Mooiste Verlicht. Deze stichting heeft de ANBI-status.

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke situaties aanvragen te weigeren.

 

Waarom betaalt u een bijdrage?

Het is onze intentie het herinneringslicht in De Mooiste Toren van Nederland voor altijd te laten branden en deze website toegankelijk te houden. Om dit initiatief onder de aandacht te brengen bij mensen in Nijkerk en omgeving en om alle mensen die iemand verbinden aan het herinneringslicht een gedenkschrift te kunnen toesturen, hebben we daarnaast drukwerk nodig. Om al die kosten te kunnen blijven betalen, vragen wij betrokkenen die een persoon gedenken om een bijdrage van 75 euro (meer mag).

Op termijn willen we bovendien graag een informatiezuil onder de toren realiseren met daarop een QR code zodat voorbijgangers makkelijk naar de website kunnen gaan waarop de namen, foto’s en persoonlijke herinneringen zichtbaar zijn van en aan alle dierbaren die aan het herinneringslicht verbonden zijn. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om, als daar belangstelling voor is, jaarlijks een herinneringsbijeenkomst te organiseren.

 

Heeft u vragen?

Vragen over ‘De Mooiste Gedenkt’, het aanmelden op deze site of feedback over content of functionaliteiten?
Neem gerust contact op, we helpen u graag verder.